Pravila privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca.

Osobnim podacima smatramo sve podatke kojima se utvrđuje identitet kupca (ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj telefona itd.) i koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema kupcima.

Nećemo dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Obavezujemo se informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Podatke koji se automatski bilježe pristupom na internetsku stranicu interfish.hr, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) imamo pravo upotrebljavati isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac nas je dužan obavijestiti o promjeni. U slučaju promjene o kojoj nismo obaviješteni, ne odgovaramo za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web-stranicu interfish.hr te na sve stranice unutar interfish.hr domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na interfish.hr domeni, za koje nismo nadležni niti odgovorni te za koje ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke korisnika.

Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima nećemo kupcu slati elektronske poruke, ako na to kupac nije izričito pristao.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo našim djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Uvodne odredbe

INTERFISH d.o.o. cijeni vašu privatnost pa stoga pridajemo osobitu pozornost zaštiti vaših osobnih podataka.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.

Takvi osobni podaci ponajprije se odnose na fizičke osobe s kojima imamo poslovni odnos ili opravdan interes, odnosno jasnu i nedvojbenu privolu (posebno kada je riječ o marketingu i promidžbenim aktivnostima) da ih kontaktiramo (kupci, klijenti, dobavljači, poslovni partneri, zaposlenici i sl.).

Kada prestane potreba za obradom vaših osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja činimo anonimnima radi isključivog korištenja u statističke svrhe.

Osobne podatke uvijek obrađujemo u skladu s našim temeljnim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome je li riječ o ispisu elektroničkog zapisa.

Načela obrade osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), INTERFISH d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Munida 25, 52 203 Medulin kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Prilikom obrade osobnih podataka vodimo računa o obvezi čuvanja profesionalne tajne na način na koji je uređuje pravo Europske unije, odnosno Republike Hrvatske.

Naši zaposlenici štite vaše osobne podatke i kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka radnog odnosa.

Osobne podatke isključivo obrađujemo:

 • zakonito, pošteno i transparentno
 • u posebne, točno određene i zakonite svrhe
 • koristeći se samo točnima, ažurnima, primjerenima i relevantnim podacima koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju
 • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Povjerljivost i sigurnost postupanja

Svim osobnim podacima pristupamo s povjerljivošću, vodeći računa o odgovarajućoj razini sigurnosti i tehničke, odnosno organizacijske zaštite.

Naši zaposlenici u svojem radu vode se ovom politikom privatnosti i važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Nikada neovlašteno ne prikupljamo, ne obrađujemo niti se koristimo osobnim podacima na neki drugi takav način.

Naši zaposlenici obrađuju samo one podatke koji su im potrebni u radu i za koje su ovlašteni. Kada naši zaposlenici obrađuju osobne podatke, to čine na način i u granicama ovlaštenja, odnosno isključivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni ili za koju se obrađuju.

Pristup osobnim podacima imaju isključivo oni zaposlenici kojima je takav pristup nužan radi obavljanja njihova posla, odnosno izvršenja njihovih radnih zadataka.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje pruža INTERFISH d.o.o. zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 1. Izravno od samih korisnika i/ili kupaca tako da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu INTERFISH d.o.o. kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti INTERFISH d.o.o. sljedeće podatke koji su potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz asortimana:
  1. ime i prezime
  1. adresa
  1. osobni identifikacijski broj (OIB)
  1. datum rođenja
  1. spol
  1. broj telefona i/ili mobitela
  1. kontakt-podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
  1. podaci iz osobne iskaznice
  1. podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja
  1. podaci o navikama korisnika i/ili kupaca.
 2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise).
 3. Automatski posjetom mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i web-trgovini INTERFISH d.o.o., pri čemu je riječ o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca – više o funkcijama i načinu rada za Google Analytics, kao i zaštiti osobnih podataka korisnika usluga i/ili kupaca može se pronaći na ovom linku.

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanja preferencija korisnika, s ciljem da web-stranice rade učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice INTERFISH d.o.o.. Pritom razlikujemo sljedeće vrste kolačića koje koristi INTERFISH d.o.o.:

 1. a) Trajne kolačiće (eng. Persistent Cookies), koji pomažu pri memoriranju podataka i postavki prilikom budućih posjeta web-stranici INTERFISH d.o.o., a što rezultira bržim pristupom sadržajima na web-stranici i boljim korisničkim iskustvom;
 2. b) Privremene kolačiće (eng. Session Cookies) koji omogućavaju praćenje kretanja kroz web-stranicu INTRERFISH d.o.o. tako da ne dolazi do ponovnog traženja i upisivanja podataka koje korisnik usluga daje prilikom posjeta web-stranici, omogućavajući neometano kretanje bez potrebe za dodatnim autentifikacijama;
 3. c) Kolačiće od prve strane (eng. First Party Cookies) koji dolaze od web-stranice INTERFISH d.o.o. koju posjećuje korisnik usluge, a upotrebljavaju se radi pohrane podataka prilikom sljedećeg posjeta web-stranici INTERFISH d.o.o.;
 4. d) Kolačiće od treće strane (eng. Third Party Cookies) koji dolaze s oglasa drugih web-stranica i nalaze se na web-stranici INTERFISH d.o.o., a koriste se u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja i posjećenosti te u marketinške svrhe. Kako navedeni kolačići ne dolaze od web-stranice INTERFISH d.o.o., preporučuje se korisnicima usluga i/ili kupcima da se kod svakog pojedinog poduzetnika, na čije proizvode se odnose takvi kolačići, interesiraju u vezi svojih prava s osnove zaštite osobnih podataka.

Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice INTERFISH d.o.o.. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti dulje od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji s drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu INTERFISH d.o.o.prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:

 • podatke o IP adresi
 • podatke o korištenju pojedinih aplikacija
 • podatke o navikama korisnika i/ili kupaca.

Navedene podatke INTERFISH d.o.o. kreira u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca. INTERFISH d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U koje se svrhe osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke INTERFISH d.o.o. prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju web-stranice INTERFISH d.o.o. te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza INTERFISH d.o.o.. Takve podatke INTERFISH d.o.o. prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva:

Izvršenje ugovornih obveza

INTERFISH d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s propisima.

Zakonitu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u navedene svrhe čini nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, INTERFISH d.o.o. neće moći sklopiti ugovor i/ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

INTERFISH d.o.o. je obvezan, na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka, omogućiti korisniku i/ili kupcu pristup njegovim osobnim podacima koje obrađuje, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ga s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt-podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama INTERFISH d.o.o. ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes INTERFISH d.o.o. za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

INTERFISH d.o.o. se može koristiti kontakt-podacima i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o sličnim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da INTERFISH d.o.o. koristi određene podatke korisnika i/ili kupca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu (privolu).

Interne svrhe

INTERFISH d.o.o. koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili INTERFISH d.o.o.. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Podaci o potencijalnim korisnicima

INTERFISH d.o.o. je također ovlašten prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju INTERFISH d.o.o. sa željom da ih se informira i/ili da im se ponude određeni proizvodi i usluge.

Zakonita osnova za prikupljanje u opisanom slučaju jest privola korisnika i/ili kupca.

Prava korisnika/kupaca

Zahtjev za ostvarenjem prava podnosi se putem adrese elektroničke pošte (e-mail) interfish@pu.t-com.hr

Po zaprimanju zahtjeva za ostvarenjem prava, prvo ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bi nedvojbeno utvrdili identitet podnositelja zahtjeva prije pružanja bilo kakvih informacija koje se odnose na osobne podatke. Sigurnost osobnih podataka shvaćamo jako ozbiljno i stoga provodimo odgovarajuće mjere provjere kako bismo smanjili rizik povrede ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima.

Ako se obrada osobnih podataka temelji na vašoj privoli, u bilo kojem trenutku možete je na jednostavan i transparentan način povući te zatražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu marketinga i promidžbe.

Uz to možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako: osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili se moraju brisati radi poštovanja propisa Europske unije ili Republike Hrvatske.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja pojedinca (ispitanika) kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti INTERFISH d.o.o. na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Pravo na pristup osobnim podacima

INTERFISH d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, čiji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o korisniku i/ili kupcu, informirati ga o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju obrade ili o kriterijima kojima se koristi za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

INTERFISH d.o.o. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Točnost i ažuriranje osobnih podataka

Točnost i ažurnost osobnih podataka nam je važno, kako za ostvarenje svrhe obrade tako i radi ostvarenja vaših prava i zaštite osobnih podataka. Stoga poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali točnost i ažurnost osobnih podataka u skladu s kategorijama osobnih podataka i njihovoj važnosti za ostvarenje svrhe obrade.

Kako bi se osigurala točnost i ažurnost osobnih podataka, osobni će se podaci nalaziti odnosno pohranjivati na što je manje mjesta moguće (odnosno samo na onim mjestima gdje je to nužno), a zaposlenici neće stvarati ni koristiti se nepotrebnim kopijama, dodatnim bazama, setovima ili drugim načinima grupiranja osobnih podataka. Tako smanjujemo rizik neželjenog postupanja s osobnim podacima.

Ako se tijekom obrade, odnosno korištenja osobnih podataka utvrdi da su određeni osobni podaci netočni ili neažurni, a nije ih moguće ažurirati ili bi takvo ažuriranje rezultiralo nerazmjernim naporima ili troškovima, takvi će se podaci izbrisati.

Zadržavanje i brisanje osobnih podataka

U skladu s načelima na kojima se temelji naša politika privatnosti, vaše osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade, odnosno koliko nalaže zakon ili podzakonski akt, a nakon što nam osobni podaci više nisu potrebni, brišemo ih ili ih činimo anonimnima.

Obrada osobnih podataka

Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštiti podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Obradu prije svega temeljimo na izvršenju ugovornog odnosa ili poštovanja ugovornih i pravnih obveza, a osobitu pozornost posvećujemo obradi posebnih kategorija osobnih podataka.

Vodimo računa da osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika na kojeg se odnose navedeni osobni podaci. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanika se uvijek obavještava o razlogu i svrsi obrade osobnih podataka kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu.

Ako osobne podatke prikupljamo od treće osobe, ponajprije poduzimamo korake da se uvjerimo kako ta treća osoba ima valjano ovlaštenje, privolu ili drugi pravni temelj za pružanje takvih osobnih podataka. U tom slučaju pružamo sve informacije koje predviđa Opća uredba o zaštiti podataka.

Pohrana osobnih podataka

Vodimo računa o načinu pohrane podataka, bez obzira na to nalaze li se na papiru, u elektroničkom ili nekom drugom obliku.

Završne odredbe

Ako mislite da se prema vašim osobnim podacima ne odnosimo na odgovarajući način ili ste dojma da obrada vaših podataka nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane INTERFISH d.o.o., korisnici i/ili kupci mogu se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

INTERFISH d.o.o.

Munida 25

52 203 Medulin

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

INTERFISH d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati korisnike usluga.

U Puli, 17. siječnja 2023.