Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti prodaje putem internetske trgovine „INTERFISH d.o.o.“

Informacije o pružatelju usluge

E-mail web-trgovine: interfish@pu.t-com.hr

INTERFISH d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Medulin, Munida 25 upisan je u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS): 040079242, osobni identifikacijski broj (OIB): 90742870605.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19), glava III. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 57. do članka 79.

 1. Prodavatelj – INTERFISH d.o.o. , Munida 25. , OIB: 90742870605
 2. https://www.interfish.hr/trgovina  – web-stranica u vlasništvu Prodavatelja koja sadrži informacije o proizvodima i uslugama INTERFISH d.o.o. te služi kao elektroničko prodajno mjesto – web shop
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod
 4. Korisnik – svaka osoba koja se web-stranicom “https://www.interfish.hr/trgovina” koristi u svrhu dobivanja informacija o sadržaju i/ili ostvarivanju kupnje prikazanih proizvoda
 5. Online kupnja ili web-trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem web-trgovine “https://www.interfish.hr/trgovina”
 6. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na web-trgovini “https://www.interfish.hr/trgovina”, a koje je moguće kupiti putem web-trgovine.

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na internetskoj stranici https://www.interfish.hr/trgovina  je INTERFISH d.o.o. Smatra se da su potrošači korištenjem usluge web-trgovine “https://www.interfish.hr/trgovina” u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web-trgovine „interfish.hr“ te na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web-trgovine „interfish.hr“. Oni se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrate, dostave, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web-trgovine „interfish.hr“ i online kupnje. INTERFISH d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te ih može promijeniti bez prethodne najave. Sve eventualne promjene primijenit će se na uporabu stranice “https://www.interfish.hr/trgovina”.
 3. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.
 4. Proizvodi naručeni putem web trgovine “https://www.interfish.hr/trgovina” biti će dostavljeni na području Republike Hrvatske.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod na web-trgovini “interfish.hr“, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj je osoba kojoj se proizvod isporučuje, a može biti ista ili različita je od osobe Kupca. Ako su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca.
 6. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje, Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate zapreke za naručivanje i kupnju proizvoda od INTERFISH d.o.o. tj. za kupnju na web-trgovini INTERFISH d.o.o. INTERFISH d.o.o. sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske knjižare. Korištenjem usluga web-trgovine INTERFISH d.o.o. prihvaćate ove uvjete prodaje.

INTERFISH d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web-trgovine te korištenjem informacija s ove web-stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira predviđene namjene.

 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene, druge podatke vezane uz web-trgovinu kao i sav ostali sadržaj stranice “https://www.interfish.hr/trgovina” zbog čega su korisnici dužni prilikom svakog posjeta web-stranici pregledati njezin sadržaj. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici https://www.interfish.hr/trgovina
 • INTERFISH d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web-stranice te korištenjem informacija s ove web-stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira predviđene namjene.
 • Prodavatelj se potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na stranici “https://www.interfish.hr/trgovina”. INTERFISH d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljeni prema informacijama dobivenima od proizvođača.

Web-trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ako se kupac registrira na stranici “https://www.interfish.hr/trgovina”. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ovi uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu INTERFISH d.o.o. za sklapanje ugovora te ih korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i INTERFISH d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora jest kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web-trgovine “https://www.interfish.hr/trgovina” uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internetske narudžbe na web-trgovini ili tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na stranici https://www.interfish.hr/trgovina , a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u poglavlju “Načini dostave”. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja koje kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda nije riječ o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani u web-trgovini INTERFISH d.o.o. podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.
 5. Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani korisnik. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na ikonu „košarica“. Ako kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga prodavatelj pribavi od svojih dobavljača).
 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju s cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ako kupac želi nastaviti kupnju, odabrat će ikonu „kupi“, a sustav će ga dalje automatski voditi do „narudžbe“, gdje je potrebno potvrditi podatke koje je kupac unio prilikom registracije, adresu dostave proizvoda, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). U procesu kupnje trošak poštarine bit će prikazan u košarici. Detalji računa mogu se promijeniti ovisno o tome prima li račun fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba, kupac treba unijeti sve tražene podatke.
 7. U „potvrdi narudžbe“ nalaze se podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog e-maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih kupac može dobiti sve potrebne informacije. Nakon što je narudžba zaprimljena, INTERFISH d.o.o. će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen. Proizvod se smatra naručenim i narudžba zaprimljena kada kupac izvrši cijeli postupak narudžbe.

Cijena

Cijene su proizvoda maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima (€), s PDV-om. Cijena je ista za sve načine plaćanja. 

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene proizvoda bez prethodne obavijesti. Također, prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju INTERFISH d.o.o.  i to e-mailom na adresu interfish@pu.t-com.hr ili pismeno na adresu INTERFISH d.o.o., Munida 25, 52 203 Medulin.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima pogrešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu te je kupac dužan usporediti primljene artikle s naručenima na računu. Ako nešto nedostaje ili je proizvod oštećen, kupac je to dužan prijaviti INTERFISH d.o.o..

Proizvod zajedno s izvornim računom kupac mora vratiti neoštećen u originalnom pakiranju i u neizmijenjenoj količini s pisanom reklamacijom koja mora sadržavati razlog za zamjenu u roku od 8 dana od dana primitka. U suprotnom nećemo moći prihvatiti povrat. Troškove zamjene snosi INTERFISH d.o.o..

INTERFISH d.o.o. nije odgovoran za eventualna oštećenja proizvoda i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Pravo na raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača te nas o tome obavijestiti na e-mail adresu interfish@pu.t-com.hr ili pismeno na adresu INTERFISH d.o.o., Munida 25, 25 203 medulin, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svojem trošku vratiti proizvod neoštećen, s originalnim računom i zapakiran u originalnu ambalažu u roku od 14 dana od dana primitka robe. Novac za plaćenu robu vratit ćemo u roku od 8 dana od našeg zaprimanja proizvoda. Trošak povrata novca tereti kupca.

U slučaju raskida ugovora kod plaćanja kreditnom karticom, kartica neće biti terećena, odnosno bit će terećena samo za dio pred autoriziranog iznosa narudžbe koji se odnosi na ugovoreni iznos troškova dostave ako su za to ispunjene gore navedene pretpostavke.

U slučaju raskida ugovora pri plaćanju e-bankingom i općom uplatnicom INTERFISH d.o.o. će uplaćeni iznos koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na ugovoreni iznos troškova dostave ako su za to ispunjene navedene pretpostavke.

U slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na raskid ugovora.

Autorska prava

INTERFISH d.o.o. nositelj je autorskih prava ove web-stranice.

Sadržaj web-stranice ne smije se upotrebljavati bez dopuštenja INTERFISH d.o.o. ni ustupati trećim osobama.

Izdavač i nakladnik je INTERFISH d.o.o., a kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati ni prodavati bilo koji od tih proizvoda niti njihov dio.

U Puli, 17. siječnja 2023.